Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Đường link hồ sơ xin ý kiến góp ý: https://drive.google.com/drive/folders/18038GgxLdi_9NzELXJY__Hb_642HUqMO

Thông tin góp ý xin gửi về địa chỉ: TS. Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học; Điện thoại: 0836083407; Email: tntri@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày bắt đầu: 30/10/2023 Ngày hết hạn: 30/12/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản
Dự thảo Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày bắt đầu: 30/10/2023 Ngày hết hạn: 30/12/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản