Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Thông tin góp ý xin gửi về địa chỉ: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Email: vugdtrh@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
Ngày bắt đầu: 20/10/2023 Ngày hết hạn: 20/12/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Dự thảo Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
Ngày bắt đầu: 20/10/2023 Ngày hết hạn: 20/12/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học