Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Thông tin góp ý xin gửi về địa chỉ: Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Email: nthuyen-mn@moet.gov.vn

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi
Ngày bắt đầu: 04/10/2023 Ngày hết hạn: 04/12/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản
Dự thảo Thông tư Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi
Ngày bắt đầu: 04/10/2023 Ngày hết hạn: 04/12/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản