Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin gửi về: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, email: vughtrh@moet.gov.vn.

Trân trọng!

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
Ngày bắt đầu: 02/10/2023 Ngày hết hạn: 02/12/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
Ngày bắt đầu: 02/10/2023 Ngày hết hạn: 02/12/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học