Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); file word văn bản góp ý gửi qua email: vutdkt@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Ngày bắt đầu: 25/08/2023 Ngày hết hạn: 25/10/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Thi đua Khen thưởng
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Ngày bắt đầu: 25/08/2023 Ngày hết hạn: 25/10/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Thi đua Khen thưởng
Không có góp ý dự thảo văn bản