Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý. 

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); file word văn bản góp ý gửi qua email: nvha@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
Ngày bắt đầu: 14/08/2023 Ngày hết hạn: 14/10/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
Ngày bắt đầu: 14/08/2023 Ngày hết hạn: 14/10/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Không có góp ý dự thảo văn bản