Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư Quy định về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý. 

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); file word văn bản góp ý gửi qua email: nhtuyen@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Quy định về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một
Ngày bắt đầu: 13/07/2023 Ngày hết hạn: 13/09/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Tiểu học
Dự thảo Thông tư Quy định về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một
Ngày bắt đầu: 13/07/2023 Ngày hết hạn: 13/09/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Tiểu học
Không có góp ý dự thảo văn bản