Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Vụ Cơ sở vật chất chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về sách giáo khoa.

Để việc xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về sách giáo khoa có chất lượng và đúng quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Nghị định của Chính phủ số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 và Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về sách giáo khoa trên mạng Internet để thu nhận thêm những ý kiến góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện Dự thảo.

Các ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ:

- Vụ Cơ sở vật chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (góp ý bằng văn bản).

- Các góp ý gửi qua Email: vucsvc@moet.gov.vn hoặc tatruong@moet.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn ./.

 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về sách giáo khoa
Ngày bắt đầu: 25/04/2023 Ngày hết hạn: 25/06/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về sách giáo khoa
Ngày bắt đầu: 25/04/2023 Ngày hết hạn: 25/06/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Không có góp ý dự thảo văn bản