Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội); Email:nguyenhuong@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo
Ngày bắt đầu: 14/10/2022 Ngày hết hạn: 14/11/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo
Ngày bắt đầu: 14/10/2022 Ngày hết hạn: 14/11/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản