Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội); ông Phan Thế Hùng, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học, email pthung@moet.gov.vn, di động: 0904896868

Trân trọng!

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học
Ngày bắt đầu: 17/10/2022 Ngày hết hạn: 17/12/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học
Ngày bắt đầu: 17/10/2022 Ngày hết hạn: 17/12/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản