Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin gửi về: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, email: vughtrh@moet.gov.vn.

Trân trọng!

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
Ngày bắt đầu: 14/10/2022 Ngày hết hạn: 14/12/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
Ngày bắt đầu: 14/10/2022 Ngày hết hạn: 14/12/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Không có góp ý dự thảo văn bản