Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú. Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo và đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội). Email: nvhungdt@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
Ngày bắt đầu: 22/07/2022 Ngày hết hạn: 22/09/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
Ngày bắt đầu: 22/07/2022 Ngày hết hạn: 22/09/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Không có góp ý dự thảo văn bản