Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo và đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội). Email: nmhung@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
Ngày bắt đầu: 31/03/2022 Ngày hết hạn: 31/05/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
Ngày bắt đầu: 31/03/2022 Ngày hết hạn: 31/05/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản