Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo 2 Thông tư Quy định về đánh giá học viên học Chương trình Xóa mù chữ. Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo và đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội). Email: dttnguyen@moet.gov.vn

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Quy định về đánh giá học viên học Chương trình Xóa mù chữ
Ngày bắt đầu: 07/04/2022 Ngày hết hạn: 07/06/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Dự thảo Thông tư Quy định về đánh giá học viên học Chương trình Xóa mù chữ
Ngày bắt đầu: 07/04/2022 Ngày hết hạn: 07/06/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Không có góp ý dự thảo văn bản