Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ Tư vấn du học. Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Cục Hợp tác Quốc tế. Địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Email: dtlinh@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ Tư vấn du học
Ngày bắt đầu: 06/11/2021 Ngày hết hạn: 06/01/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ Tư vấn du học
Ngày bắt đầu: 06/11/2021 Ngày hết hạn: 06/01/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Không có góp ý dự thảo văn bản