Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập dân lập và tư thục. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Giáo dục Mầm non. Địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Email: vugdmn@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập dân lập và tư thục
Ngày bắt đầu: 15/10/2021 Ngày hết hạn: 15/12/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập dân lập và tư thục
Ngày bắt đầu: 15/10/2021 Ngày hết hạn: 15/12/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Không có góp ý dự thảo văn bản