Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học. Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo và đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội). Email: nhthaigddt@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học
Ngày bắt đầu: 17/09/2021 Ngày hết hạn: 17/11/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học
Ngày bắt đầu: 17/09/2021 Ngày hết hạn: 17/11/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Không có góp ý dự thảo văn bản