Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Ý kiến góp ý xin gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoặc gửi qua email: dttrang@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Ngày bắt đầu: 23/08/2021 Ngày hết hạn: 23/10/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Ngày bắt đầu: 23/08/2021 Ngày hết hạn: 23/10/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản