Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư quy định đánh giá học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Giáo dục Thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc qua hòm thư: dongvanbinh@moet.gov.vn; số điện thoại: 09.44474447.

Trân trọng!

Dự thảo Thông tư quy định đánh giá học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT
Ngày bắt đầu: 30/06/2021 Ngày hết hạn: 30/08/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Dự thảo Thông tư quy định đánh giá học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT
Ngày bắt đầu: 30/06/2021 Ngày hết hạn: 30/08/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Không có góp ý dự thảo văn bản