Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Email: vugdtrh@moet.gov.vn.

Trân trọng!

Dự thảo Thông tư Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông
Ngày bắt đầu: 15/05/2021 Ngày hết hạn: 15/07/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Dự thảo Thông tư Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông
Ngày bắt đầu: 15/05/2021 Ngày hết hạn: 15/07/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Không có góp ý dự thảo văn bản