Bộ GDDT công bố Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 03/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2010/NĐ-CP quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Giáo dục dân tộc

Địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Email: lvminh@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 03/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2010/NĐ-CP quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
Ngày bắt đầu: 21/05/2021 Ngày hết hạn: 21/07/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 03/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2010/NĐ-CP quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
Ngày bắt đầu: 21/05/2021 Ngày hết hạn: 21/07/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Không có góp ý dự thảo văn bản