Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu được phép sử dụng; hướng dẫn lựa chọn tài liệu trong cơ sở giáo dục mầm non. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Giáo dục Mầm non. Địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Email: vugdmn@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu được phép sử dụng; hướng dẫn lựa chọn tài liệu trong cơ sở giáo dục mầm non
Ngày bắt đầu: 15/04/2021 Ngày hết hạn: 15/06/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Dự thảo Thông tư Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu được phép sử dụng; hướng dẫn lựa chọn tài liệu trong cơ sở giáo dục mầm non
Ngày bắt đầu: 15/04/2021 Ngày hết hạn: 15/06/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Không có góp ý dự thảo văn bản