Bộ GDĐT công bố dự thảo Thông tư ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học. Cổng thông tin điện tử kính gửi các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Email: vukhcnmts@moet.gov.vn

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 14/04/2021 Ngày hết hạn: 14/06/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Dự thảo Thông tư ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 14/04/2021 Ngày hết hạn: 14/06/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Không có góp ý dự thảo văn bản