Bộ GDĐT công bố Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia  và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Email: nmngoc@moet.gov.vn

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Ngày bắt đầu: 16/03/2021 Ngày hết hạn: 16/05/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Ngày bắt đầu: 16/03/2021 Ngày hết hạn: 16/05/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Không có góp ý dự thảo văn bản