Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư quy định việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT), số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đồng chí Bùi Tiến Dũng, điện thoại: 0913.459.858; email: btdung@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm..

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư quy định việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục
Ngày bắt đầu: 09/10/2020 Ngày hết hạn: 09/12/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Dự thảo Thông tư quy định việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục
Ngày bắt đầu: 09/10/2020 Ngày hết hạn: 09/12/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Không có góp ý dự thảo văn bản