Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Quy định quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội). Email: dhchi@moet.gov.vn; Số điện thoại: 0983921818.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm..

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Quy định quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
Ngày bắt đầu: 07/10/2020 Ngày hết hạn: 07/12/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư Quy định quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
Ngày bắt đầu: 07/10/2020 Ngày hết hạn: 07/12/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản