Thực hiện Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4928/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân cho ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư.

Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (qua Vụ Giáo dục Đại học) đồng thời gửi file điện tử về địa chỉ email vugddh@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
Ngày bắt đầu: 18/09/2020 Ngày hết hạn: 18/11/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
Ngày bắt đầu: 18/09/2020 Ngày hết hạn: 18/11/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản