Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về:  Vụ Giáo dục Mầm non. Địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Chuyên viên Nguyễn Thị Minh Thảo - Email: ntmthao@moet.gov.vn; SĐT: 0984 140 181.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

 

Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo
Ngày bắt đầu: 16/09/2020 Ngày hết hạn: 16/11/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo
Ngày bắt đầu: 16/09/2020 Ngày hết hạn: 16/11/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Không có góp ý dự thảo văn bản