Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư quy định công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về:  Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên. Địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Chuyên viên Bùi Tiến Dũng - Email: btdung@moet.gov.vn; SĐT: 0913.459.858.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư quy định công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
Ngày bắt đầu: 11/09/2020 Ngày hết hạn: 11/11/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Dự thảo Thông tư quy định công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
Ngày bắt đầu: 11/09/2020 Ngày hết hạn: 11/11/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Không có góp ý dự thảo văn bản