Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo  "Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư).

Theo đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo tính khả thi của văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư trên website của Bộ để các bộ, ban, ngành, cơ sở giáo dục đại học và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý (toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang Web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (bà Nguyễn Thị Hoa, ĐTCQ: 024 38695144 – số máy lẻ 246, ĐTDĐ: 0983 847 358, Email: nthoa@moet.gov.vn).  

 Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học
Ngày bắt đầu: 08/09/2020 Ngày hết hạn: 08/11/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học
Ngày bắt đầu: 08/09/2020 Ngày hết hạn: 08/11/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản