Bộ GDĐT công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT đăng tải để xin ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (qua Chuyên viên chính: Nguyễn Đức Mạnh, email: ndmanh.gdth@moet.gov.vn).

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư ban hành Quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
Ngày bắt đầu: 11/08/2020 Ngày hết hạn: 11/10/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Dự thảo Thông tư ban hành Quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
Ngày bắt đầu: 11/08/2020 Ngày hết hạn: 11/10/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Không có góp ý dự thảo văn bản