Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo thông tư để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Mọi ý kiến góp ý bằng văn bản hoặc thông qua hòm thư điện tử. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, tổ chức và cá nhân, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện và ban hành Thông tư nêu trên.

Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo số 35 đường Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; qua email: vupc@moet.gov.vn, pmtrang@moet.gov.vn. Điện thoại: 0912.003.639

Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày bắt đầu: 03/08/2020 Ngày hết hạn: 03/10/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày bắt đầu: 03/08/2020 Ngày hết hạn: 03/10/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Không có góp ý dự thảo văn bản