Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Ban hành Điều lệ trường mầm non. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về:  Vụ Giáo dục Mầm non. Địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Email: vugdmn@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Ban hành Điều lệ trường mầm non
Ngày bắt đầu: 30/07/2020 Ngày hết hạn: 30/09/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Dự thảo Thông tư Ban hành Điều lệ trường mầm non
Ngày bắt đầu: 30/07/2020 Ngày hết hạn: 30/09/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Không có góp ý dự thảo văn bản