Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020, Bộ GDĐT xây dựng Dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực thi đua - khen thưởng, Bộ GDĐT đăng tải Dự thảo thông tư để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Mọi ý kiến góp ý bằng văn bản hoặc thông qua hòm thư điện tử. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, tổ chức và cá nhân, Bộ GDĐT sẽ nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện và ban hành Thông tư nêu trên.

Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ GDĐT số 35 đường Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; qua email: vupc@moet.gov.vn, ltngat@moet.gov.vn. Điện thoại: 0983.090.280.

Dự thảo Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua - khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 13/07/2020 Ngày hết hạn: 13/09/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Dự thảo Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua - khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 13/07/2020 Ngày hết hạn: 13/09/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Không có góp ý dự thảo văn bản