Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020, Bộ GDĐT xây dựng Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm GDTX. Để Thông tư xây dựng đáp ứng yêu cầu thực tế tại các địa phương, các trung tâm GDTX, Bộ GDĐT đăng tải Dự thảo thông tư để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Mọi ý kiến góp ý bằng văn bản hoặc thông qua hòm thư điện tử. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, tổ chức và cá nhân, Bộ GDĐT sẽ nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện và ban hành Văn bản này.

Ý kiến góp ý xin gửi về Vụ Giáo dục Thường xuyên, Bộ GDĐT số 35 đường Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; qua email: dongvanbinh@moet.gov.vn. Chi tiết xin liên hệ với ông Đồng Văn Bình, chuyên viên Vụ Giáo dục Thường xuyên, số điện thoại: 09.4447.4447.

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên
Ngày bắt đầu: 25/06/2020 Ngày hết hạn: 25/08/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên
Ngày bắt đầu: 25/06/2020 Ngày hết hạn: 25/08/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Không có góp ý dự thảo văn bản