Chương trình tổng thể trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định môn Tiếng dân tộc thiểu số là môn học tự chọn từ lớp 1 đến lớp 12. Triển khai Chương trình tổng thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Dự thảo Thông tư Ban hành một số Chương trình tự chọn tiếng dân tộc thiểu số trong Chương trình giáo dục phổ thông gồm dự thảo 08 Chương trình môn Tiếng dân tộc thiểu số (Chăm, Khmer, Jrai, Bahnar, Êđê, Mông, Mnông, Thái).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý kiến cho dự thảo 08 Chương trình môn Tiếng dân tộc thiểu số nêu trên.

Mọi ý kiến xin gửi về: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc gửi theo địa chỉ thư điện tử: vugdtrh@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Ban hành một số Chương trình tự chọn tiếng dân tộc thiểu số trong Chương trình giáo dục phổ thông
Ngày bắt đầu: 30/05/2020 Ngày hết hạn: 30/07/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Dự thảo Thông tư Ban hành một số Chương trình tự chọn tiếng dân tộc thiểu số trong Chương trình giáo dục phổ thông
Ngày bắt đầu: 30/05/2020 Ngày hết hạn: 30/07/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Không có góp ý dự thảo văn bản