Ngày 20/12/2012,  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT). Trong 8 năm qua từ khi ban hành, nhiều quy định mới có liên quan đã được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan ban hành điều chỉnh các nội dung của Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT (như Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017, Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018, Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017); nhiều nội dung của Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT không còn phù hợp với thực tế (như như các địa chỉ truy cập thi.moet.gov.vn, cchc.moet.gov.vn không còn tồn tại), nhiều nội dung đã thay đổi (như tên miền moet.gov.vn được chính thức sử dụng)... Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Thông tư mới thay thế Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT, dự thảo mới tiếp tục kế thừa một số nội dung phù hợp, đã được kiểm chứng qua thực tế; cập nhật các nội dung đã thay đổi, không còn tồn tại, các nội dung không còn phù hợp với các quy định mới.

Thực hiện quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo tính khả thi của văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư trên website của Bộ để các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/thành phố, cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý (toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉwww.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý dự thảo "Thông tư ban hành quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên” gửi về Cục Công nghệ thông tin, địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, email: CucCNTT@moet.gov.vn trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng mạng.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư ban hành quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ngày bắt đầu: 19/05/2020 Ngày hết hạn: 19/07/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Dự thảo Thông tư ban hành quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ngày bắt đầu: 19/05/2020 Ngày hết hạn: 19/07/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Không có góp ý dự thảo văn bản