Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Ban hành Điều lệ Trường tiểu học. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (qua Chuyên viên: Trần Nguyễn Phương Thùy, email: tnpthuy@moet.gov.vn).

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./

Dự thảo Thông tư Ban hành Điều lệ Trường tiểu học
Ngày bắt đầu: 06/05/2020 Ngày hết hạn: 06/07/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Tiểu học
Dự thảo Thông tư Ban hành Điều lệ Trường tiểu học
Ngày bắt đầu: 06/05/2020 Ngày hết hạn: 06/07/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Tiểu học
Không có góp ý dự thảo văn bản