Bộ GDĐT công bố Dự thảoThông tư ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý. Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (qua Chuyên viên: Nguyễn Đức Mạnh, email: ndmanh.gdth@moet.gov.vn).

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./

 
Dự thảo Thông tư ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
Ngày bắt đầu: 09/04/2020 Ngày hết hạn: 09/06/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Tiểu học
Dự thảo Thông tư ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
Ngày bắt đầu: 09/04/2020 Ngày hết hạn: 09/06/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Tiểu học
Không có góp ý dự thảo văn bản