Bộ GDĐT công bố Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý. Mọi thông tin xin gửi về: Thanh tra (Bộ GDĐT), số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Email: thanhtra@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 20/03/2020 Ngày hết hạn: 20/05/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Thanh tra
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 20/03/2020 Ngày hết hạn: 20/05/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Thanh tra
Không có góp ý dự thảo văn bản