Bộ GDĐT công bố Dự thảo Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm ​và Dự thảo Tờ trình Chính phủ.
Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân, tổ chức quan tâm cho ý kiến đóng góp.
Mọi thông tin xin gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính; địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (hoặc gửi trực tiếp qua địa chỉ email: nvha@moet.gov.vn)
Trân trọng.

Dự thảo Nghị định Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm
Ngày bắt đầu: 17/01/2020 Ngày hết hạn: 17/03/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Dự thảo Nghị định Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm
Ngày bắt đầu: 17/01/2020 Ngày hết hạn: 17/03/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Không có góp ý dự thảo văn bản