Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và Ban soạn thảo đã hoàn thiện Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị, cá nhân quan tâm cho ý kiến để hoàn thiện Dự thảo.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Tổ chức Cán bộ; số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm./.

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
Ngày bắt đầu: 11/11/2019 Ngày hết hạn: 11/01/2020
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
Ngày bắt đầu: 11/11/2019 Ngày hết hạn: 11/01/2020
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Không có góp ý dự thảo văn bản