Bộ GDĐT ban hành Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị, cá nhân quan tâm cho ý kiến góp ý.

Các ý kiến góp ý xin gửi về theo địa chỉ:

- Cục Cơ sở vật chất- Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (góp ý bằng văn bản);

- Các góp ý khác gửi qua Email, địa chỉ: cuccsvc@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

 

 

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ngày bắt đầu: 11/09/2019 Ngày hết hạn: 11/11/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ngày bắt đầu: 11/09/2019 Ngày hết hạn: 11/11/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em