Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ và đề án khoa học cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị, cá nhân, tổ chức quan tâm để góp ý.

Mọi ý kiến xin gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: vukhcnmts@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

 

Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ và đề án khoa học cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 14/08/2019 Ngày hết hạn: 14/10/2019
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ và đề án khoa học cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 14/08/2019 Ngày hết hạn: 14/10/2019
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Không có góp ý dự thảo văn bản