Bộ GDĐT công bố Dự thảo Nghị định Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu và Dự thảo Tờ trình Chính phủ.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân, tổ chức quan tâm cho ý kiến đóng góp.

Mọi thông tin xin gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (hoặc gửi trực tiếp qua địa chỉ email: dvphuong.cng@moet.gov.vn)

Dự thảo Nghị định Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Ngày bắt đầu: 08/08/2019 Ngày hết hạn: 08/10/2019
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Nghị định Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Ngày bắt đầu: 08/08/2019 Ngày hết hạn: 08/10/2019
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
  • trợ cấp cho nhà giáo được điều động về công tác tại phòng Giáo dục