Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập”.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân, tổ chức quan tâm để xin ý kiến góp ý cho Dự thảo.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Giáo dục Thường xuyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập”
Ngày bắt đầu: 01/08/2019 Ngày hết hạn: 01/10/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập”
Ngày bắt đầu: 01/08/2019 Ngày hết hạn: 01/10/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên