Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị, cá nhân quan tâm góp ý.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Cục Hợp tác quốc tế; email: dung@moet.gov.vn; số điện thoại: 0932.123.188.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

 

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 29/07/2019 Ngày hết hạn: 29/09/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 29/07/2019 Ngày hết hạn: 29/09/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
  • Góp ý dụ thảo Nghị định 86/2018/NĐ-CP