Thực hiện quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ ban hành Thông tư Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Để việc ban hành Thông tư có chất lượng và đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên mạng Internet để thu nhận thêm những ý kiến góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Các ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ:

- Cục Cơ sở vật chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà trưng, Hà Nội (góp ý bằng văn bản).

- Các góp ý gửi qua Email: nttrieu.ccsvc@moet.gov.vn.

 Trân trọng cám ơn ./.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Ngày bắt đầu: 04/03/2019 Ngày hết hạn: 04/05/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Ngày bắt đầu: 04/03/2019 Ngày hết hạn: 04/05/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Không có góp ý dự thảo văn bản