Bộ GDĐT ban hành Dự thảo Tờ trình Nghị định của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Cổng TTĐT kính gửi quý độc giả, đơn vị, cá nhân quan tâm.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Tờ trình Nghị định của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 25/09/2018 Ngày hết hạn: 25/11/2018
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Thanh tra
Dự thảo Tờ trình Nghị định của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 25/09/2018 Ngày hết hạn: 25/11/2018
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Thanh tra
Không có góp ý dự thảo văn bản