Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Dự thảo Thông tư Ban hành chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài theo khung năng lực tiếng Việt 6 bậc.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới quý độc giả, cá nhân, tổ chức quan tâm cho ý kiến.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Giáo dục Thường xuyên, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Ban hành chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài theo khung năng lực tiếng Việt 6 bậc
Ngày bắt đầu: 17/05/2018 Ngày hết hạn: 17/07/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Dự thảo Thông tư Ban hành chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài theo khung năng lực tiếng Việt 6 bậc
Ngày bắt đầu: 17/05/2018 Ngày hết hạn: 17/07/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Không có góp ý dự thảo văn bản